Plan zajęć stałych 2021/2022

JĘZYK HISZPAŃSKI – DZIECI

ustalenia indywidualne według zapisanych grup

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH (PIANINO, GITARA, KEYBOARD, AKORDEON)

poniedziałek 

od godz. 1330

WARSZTATY PLASTYCZNE

poniedziałek 

godz. 1700 - 1800

CHÓR „ExAnimo”

poniedziałek 

godz. 1900 - 2100
KICKBOXING dla dzieci
poniedziałek 

godz. 1900 - 2000

FITNESS

 poniedziałek

godz. 2000 – 2100

WARSZTATY BUDOWANIA ROBOTÓW Z KLOCKÓW LEGO

wtorek 

godz. 1530 – 1630
CHÓR „HARMONIA”
wtorek 

godz. 1730 – 2000

TEATRY KOBIÓRSKIE

wtorek 

godz. 18002000

RYTMIKA 

(1-2 lata)

(3-4 lata)

środa

godz. 17301810 

godz. 18151900 

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

środa 

godz. 1600 – 2000

KOBIÓRSKI TEATR KULTURALNY

środa 

godz. 1800 – 2030

TANIEC DLA DZIECI LUNA DANCE STUDIO

(3 – 6 lat)

czwartek 

godz. 1745 – 1845

TANIEC DLA DZIECI LUNA DANCE STUDIO

(7 – 12 lat)

czwartek 

godz. 1845 – 1945

ZESPÓŁ PIEŚNI „KOBIÓRZANIE”

czwartek 

godz. 1800 - 2000

SEKCJA SKATA SPORTOWEGO

czwartek

godz. 1730 – 2030

SZKOŁA SZACHOWA F7 DLA DZIECI 

Grupa Początkująca

Grupa Zaawansowana

piątek 

godz. 1530 - 1615
godz. 1620 - 1705

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE DLA DZIECI

piątek

godz. 17
00 - 1800

RYTMIKA 

(5-6 lat)

piątek

godz. 17301815 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

każda 2-ga środa miesiąca

godz. 1800 - 2000

KOŁO EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW PZERII

każdy 1-szy 

poniedziałek miesiąca

godz. 1000 – 1200

KOŁO NAUCZYCIELI EMERYTÓW

każdy 3-ci 

poniedziałek miesiąca

godz. 1000 – 1200

KLUB „KREATYWNI”

każdy 1-szy 

poniedziałek miesiąca

godz. 1800 – 1900