Zapisy na „Kobiórskie ferie 2023”

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci na zajęcia w trakcie ferii zimowych. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci z terenu Kobióra w wieku szkolnym (klasy I-VIII szkoły podstawowej). Zapisu dokonujemy zbiorczo na jeden tydzień zajęć. Nie ma możliwości skorzystania z pojedynczych zajęć lub wyjazdu. Zbiórki na wszystkie wyjazdy odbywać się będą w GDK, a na zajęcia sportowe w szkole. Na wycieczkach organizator zapewnia ciepły posiłek, oprócz wyjazdu do kina. Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

KARTA ZAPISU DZIECKA

REGULAMIN

You may also like...