Koło Gospodyń

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

Krótki zarys działalności KGW Kobiór, w ostatnim dziesięcioleciu 2001 – 2011 r.

W dniu 10.01.2001r., zwołano spotkanie w sprawie reaktywowania KGW w Kobiórze. Udział w spotkaniu wzięło 19 pań. W większej części były to panie, które do koła należały już przed zawieszeniem jego działalności. Najdłuższe członkostwo w kole miały: Matylda Krzyżowska założycielka KGW sprzed ponad 55 lat, Klara Jaromin, Weronika Walter. Organizacją tego spotkania zajęła się Krystyna Szawińska przewodnicząca koła przed zawieszeniem jego działalności. Uchwałą nr 2/2001 z 10.01.2001r. uchwalono członkostwo w Gminnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Pszczynie. Koło powstało przy Gminnym Domu Kultury, gdzie Dyrektorem w tym czasie była Pani Donata Szałaśna. Na zebraniu wybrano zarząd w osobach: Krystyna Szawińska – Przewodnicząca, Maria Krętosz – z-ca przewodniczącego, Donata Szałaśna – sekretarz, Lidia Pistelok – skarbnik, Maria Fojcik – członek. Koło współpracuje z miejscowymi organizacjami tj. ze Związkiem Górnośląskim, część naszych członkiń należy do chóru Harmonia oraz do Zespołu Śpiewaczego Kobiórzanie, a także do Koła Emerytów i Rencistów. Koło od początku jego reaktywowania jest współorganizatorem gminnych imprez takich jak: Dożynki i Dni Kobióra. Ponadto członkinie Koła biorą udział niemal we wszystkich organizowanych przez GDK uroczystościach okolicznościowych, wyjazdach i imprezach. Reprezentacji naszego Koła nie brakuje także na uroczystościach i imprezach organizowanych przez: Powiatowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Gminę Pszczyna
i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Pszczynie. Nadmienić także należy, że Katarzyna Myszor od roku 2008 pełni funkcję Z-cy Prezesa PZKiOR w Pszczynie. Udział naszego Koła poza granicami Kobióra to promocja naszej gminy. W okresie tego dziesięciolecia poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów integrowałyśmy się także z Kołami nienależącymi do GZKiOR w Pszczynie jak Koło Gospodyń Wiejskich w Goczałkowicach oraz Klubem Kobiet Aktywnych w Wyrach. Już od dziesięciu lat panie spotykają się w każdą pierwszą środę miesiąca na zebraniach gdzie opracowują i realizują plan pracy. Tematyka spotkań jest różnorodna zgodna z zainteresowaniami i oczekiwaniami członkiń. Większość wysłuchanych przez nas prelekcji zrealizowana była przez ODR w Pszczynie, a dotyczyły one
w szczególności urządzania ogrodów przydomowych, hodowli strusi, dekoracji stołów świątecznych, zastosowania ziół w kuchni. Poza przygotowanymi przez ODR pogadankami odbyły się pokazy kosmetyczne, warsztaty ozdób z papieru, stroików świątecznych oraz palm wielkanocnych, a także malowanie pisanek, spotkanie z lekarzem. Panie bardzo chętnie uczestniczą w imprezach rozrywkowych takich jak: zabawy, biesiady, festyny itp.
W roku 2004 i 2005 były organizatorem zabawy sylwestrowej w gminie, natomiast od roku 2008 są organizatorami znanego w Kobiórze i okolicy Babskiego Combra.
Dla uatrakcyjnienia tej imprezy wystąpiły z własnym programem artystycznym a były to: zespół taneczny Seksterki; zabawa z karaoke zespół Ale Baby po czym zatańczyły kankana i jezioro łabędzie. X Babski Comber w Kobiórze odbył się z udziałem p. Joanny Bartel, która otrzymała wtedy tytuł Honorowej Członkini KGW w Kobiórze. Wymienione imprezy to imprezy otwarte organizowane dla wszystkich chętnych mieszkańców. Jest jednak organizowana od roku 2006 impreza zastrzeżona wyłącznie dla członkiń koła, a jest to Tłusty czwartek, w formie balu przebierańców, a były to dotychczas: Bal Piżamowy, Bal Cygański, Lata 60-te, przy adapterze wieczór arabski. Do tradycji należy organizowanie ogniska z okazji zielonych świąt, gdzie uczestnikami są również nasi małżonkowie. Po upływie kadencji w dniu 12.01.2005r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano Zarząd w osobach Katarzyna Myszor – przewodnicząca, Barbara Szpak – z -ca przew., Donata Szałaśna – sekretarz, Maria Krętosz – skarbnik, Krystyna Bogacka – członek, Kazimiera Klaja która zrezygnowała i zastąpiła ją Bogumiła Dzierżoń. Od czasu reaktywowania koła uczestniczymy w prezentacjach i konkursach kulinarnych organizowanych przez PZKiOR, a od roku 2007 w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych organizowanym przez Starostwo Powiatowe. Od kilku lat na dożynki gminne wykonujemy Koronę Dożynkową, która w roku 2009 zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie na najładniejszą koronę dożynkową, a tym samym otrzymałyśmy główną nagrodę. Wkład pracy naszego koła widoczny był w przygotowaniach Prezentacji Potraw Wielkanocnych organizowanej przez PZKiOR oraz Urząd Miasta i Gminy Pszczyna; przy organizacji Dożynek Powiatowych w roku 2007 oraz Wojewódzkiego święta Ludowego
w roku 2010, na którym ordery Serca Matki otrzymały nasze panie Maria Fojcik i Donata Szałaśna. Wymienione imprezy odbyły się w naszej gminie. Dużym zainteresowaniem w kole cieszą się imprezy wyjazdowe. Uczestniczymy w wycieczkach organizowanych przez PZKiOR, Dom Kultury, ale też same organizujemy wyjazdy. Co roku organizowane są wyjazdy na wystawy kwiatowe, operetki, baseny, kuligi do teatru i na kręgle oraz wycieczki rowerowe. Zorganizowałyśmy między innymi wycieczki krajoznawcze do: Ojcowa, Wrocławia, Lwowa i Iwonicza z udziałem na spektaklu w Operze Lwowskiej, Krakowa, Browarów w Żywcu i Tychach, Musznej i Góry Św. Anny oraz Budapesztu i Tokaju. Koło bierze udział w działalności samorządowej gminy wynikiem, czego jest utworzenie w roku 2006 Komitetu Wyborczego Kobiórska Wspólnota, którego tematem wiodącym było hasło Rodzina Rozwój Tradycja. W roku 2010 wyborach samorządowych do Rady Gminy w skład Rady Gminy Kobiór wybrana została Katarzyna Myszor. W związku z upływem kadencji dniu 02.02.2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w kole. Nowy Zarząd tworzą: Katarzyna Myszor – przewodnicząca, Barbara Szpak – z-ca przewodniczącej, Donata Szałaśna – sekretarz, Maria Krętosz – skarbnik, Bogumiła Dzierżoń – członek. Komisja Rewizyjna: Wiesława Zagórska – przewodnicząca, Krystyna Bogacka
– z-ca przewodniczącej, Maria Fojcik – członek. Mamy nadzieję, że kolejne lata naszej działalności nie będą gorsze od poprzednich i przyniosą nam satysfakcję i uznanie mieszkańców. W dniu 29.01.2011r., odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu X-lecia Reaktywowania KGW w Kobiórze. Uroczystości rozpoczęto mszą św.
w miejscowym kościele parafialnym. Zaproszeni na obchody goście to; władze samorządowe gminy w osobach Wójta Gminy Stefana Ryta, Przewodniczącego Rady Gminy obecnej i poprzednich kadencji, Dyrektora Gminnego Domu Kultury, gdzie odbywały się uroczystości, władze Wojewódzkiego, Gminnego Związku Kółek, Organizacji Rolniczych w Pszczynie, Burmistrza Miasta, Gminy Pszczyna, Naczelnika Wydziału Rolnictwa UMiG Pszczyna oraz sponsorzy i wszystkie członkinie Koła z małżonkami. W tracie uroczystości wręczono najwyższe odznaczenia w KGW tj. Order Serca – Matki Wsi następującym Paniom: Klarze Jaromin, Weronice Walter, Annie Radwańskiej, Krystynie Kędzior były także podziękowania, gratulacje i kwiaty, a wszystko zakończyła wspaniała zabawa taneczna. Według stanu na dzień 31.12.2010r. koło liczy 40 członkiń.

GALERIA

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011 image012 image013 image014 image015 image016 image017 image018 image019