Kobiórski Teatr Kulturalny

W roku 2015 minęło trzynaście lat od powstania tego osobliwego zjawiska, które na dobre zadowoliło się w świecie kobiórskiej kultury. Członkowie powstałego w 2002 roku z inicjatywy Romualda Kłakusa „Kobiórskiego Teatru Kulturalnego” wywodzą się z nieformalnego Stowarzyszenia Starych Rowerów (zrzeszającego w owym czasie miłośników odrestaurowania „nie najmłodszych” rowerów). Romualdowi Kłakusowi, pasjonatowi teatru – związanemu przez wiele lat z tyskim teatrem „BELFEgoR” – skutecznie udało się zachęcić innych do działań artystycznych. Przez scenę „Kobiórskiego Teatru Kulturalnego” przewinęło się w trakcie jego działalności ponad sto osób z Kobióra i najbliższych okolic. Romuald Kłakus wśród zasłużonych dla KTK wymieniał: Alojzego Brańczyka – aktora, który z teatrem jest od początku, Marię Żebrowską – autorkę scenografii i kostiumów, Annę Dzięgielewską, Olgę Jurczygę, Krzysztofa Czysza – odpowiedzialnego za dźwięk oraz członków zespołu „Dzioło”. Do tej pory „Kobiórski Teatr Kulturalny” ma w swoim dorobku takie sztuki, jak: „Kartoteka” Tadeusza Różewicza (to pierwszy spektakl z 2002 r.), „Sesja nadzwyczajna” (sztuka będąca połączeniem tekstu „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego z doświadczeniami Romualda Kłakusa jako ówczesnego radnego), „Romeo i Julia”, „12 bajek w jednej odsłonie, czyli samo życie”, „Dzidzibobo plus Sobowtór, fuj”, „Za ósmą górą” oraz „Opowieść wigilijna”. Kontynuację działalności scenicznej stanowi film „Bugimen”, którego scenariusz został oparty na tekście Tadeusza Różewicza. „Kobiórski Teatr Kulturalny” to nie tylko teatr, to także amatorskie filmy, konkursy na stracha polnego, konkurs bałwanów, na budowę igloo, wystawy, a także impreza „Daj głos”, gdzie aktorzy KTK oraz poeci amatorzy czytają swoje wiersze. Na chwilę obecną KTK tworzy kilkunastu aktorów, którzy pracują nad nową sztuką „Lasok”.

DSC_9911

img_6108_wynik