Zajęcia taneczne

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat na zajęcia zespołu „Smyki” w każdy poniedziałek i środę w godzinach 15:35-16:35. Zajęcia prowadzi instruktor Natalia Spychała.

Celem zajęć jest:

  • rozwijanie zainteresowań

  • aktywne spędzanie czasu

  • nauczenie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej

  • rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch

  • kształtowanie estetyki ruchowej

  • doskonalenie poczucia rytmu

  • budzenie wiary we własne możliwości

  • możliwość odnoszenia sukcesu

  • pokonywanie tremy i nieśmiałości

  • czerpanie radości z udziału w zajęciach

Na zajęciach dzieci uczestniczą w różnych zabawach muzyczno-ruchowych oraz rytmicznych opartych na aerobiku, a także uczą się różnych figur tańca nowoczesnego, co wykorzystują w tworzeniu układów tanecznych.