Chór Harmonia

Zaproszenie na XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z kolędą”

Serdecznie zapraszamy na XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z kolędą” im. Piotra Jakóbca. Honorowy patronat nad Festiwalem przyjął starosta bielski Andrzej Płonka. Koncerty odbędą się w dniach 6.01. – 27.01.2019r. w Zebrzydowicach, Osieku, Kozach, Bystrej, Bielsku – Białej, Szczyrku, Ligocie, Mazańcowicach i Kobiórze.

Festiwal organizują: Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Bielsku – Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej i Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.

koncert 27.01.2019


Zaproszenie

W dniu 6 stycznia 2018 r. – Święto Trzech Króli  Chór „Harmonia” z Kobióra zaprasza na:

Koncert Kolęd do Kościoła Parafialnego w Kobiórze na  godz.16.00 wystąpią:

  • Chór Harmonia
  • Zespół Pieśni „Kobiórzanie”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Prezes Chóru Harmonia

 Małgorzata Piotrowiak

 

CHÓR HARMONIA serdecznie zaprasza wszystkich miłośników muzyki, zdradzających talent śpiewaczy, a w szczególności miłośników instrumentu najdoskonalszego jakim jest głos ludzki do wsparcia naszych szeregów! Oprócz rozwoju głosowego (próby i koncerty) gwarantujemy nasze miłe towarzystwo również podczas nieformalnych spotkań, (głosowych) oraz wyjazdów na koncerty i konkursy. Serdecznie zapraszamy wszystkich odważnych i lubiących muzykę w każdym wieku. Jeśli chcesz do nas dołączyć to: Spotykamy się w każdy wtorek w godz. 18.30 – 20.30 w Domu Kultury w Kobiórze ul. Centralna 16. Czekamy na Ciebie. Zacznij swoją muzyczną przygodę z Przyjdź, posłuchaj… i dołącz! Kontakt tel: 607 143 357 (tel. prywatny – prosimy o kontakt tylko w sprawie naboru)

Lista członków Chóru Harmonia w Kobiórze na dzień 31.12.2013

Soprany: Piotrowiak Małgorzata, Danielczyk Janina, Figołuszka Małgorzata, Gandyk Irena, Grabowska Kuropiej Danuta, Jakielaszek Stefania, Noga Marta, Pytel Helena, Ryt Halina, Węgrzyn Halina, Zaremba Bronisława

Alty: Czyż Anna, Czembor Renata, Cebula Bernardyna, Kozyra Bogumiła, Jeleń Maria, Zel Maria, Machalica Jadwiga, Pieronek Lucyna, Szczotka Elżbieta, Folek Marianna

Tenory: Kłos Eryk, Malcharek Jan, Wuwer Grzegorz, Szlaga Robert

Basy: Jastrzemski Józef, Jaromin Józef, Janosz Henryk, Paliczka Stanisław

90 lat historii chóru „HARMONIA”

26 czerwca 1919 roku w sali gospody pana Jelenia odbyło się zebranie założycielskie członków Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia, co było dużym wydarzeniem w naszym środowisku wiejskim w tym czasie. Do Harmonii zapisało się wówczas 25 osób. Wtedy też wybrano pierwszy Zarząd Towarzystwa. Prezesem został Grzegorz Stobik, zastępcą Paweł Gil, sekretarzem Józef Rozmus, skarbnikiem Józef Pękała, dyrygentem Jan Cieślik z Katowic, uchwalono także statut i przyjęto nazwę Towarzystwo Śpiewacze Harmonia w Kobiórze. Pierwszą pieśnią jaką dyrygent wyuczył śpiewaków była pieśń „Hej cześć pieśni hasło nasze”. Natomiast pierwszą pieśnią kościelną na cztery głosy były Pasje św. Mateusza. Oprócz śpiewania grupa miłośników śpiewu ćwiczyła sztuki teatralne. Pierwszą wystawiono w 1919 roku i była to „Prządka pod Krzyżem”. Były to lata gdy nie było kina, radia i telewizji, a ludność swój upust dawała śpiewając czy wystawiając sztuki teatralne. Pierwszymi członkami naszego chóru byli: Grzegorz Stobik, Józef Pękała, Paweł Giel, Józef Malcharek, Ludwik Figołuszka, Paweł Palasz, Jan Kozyra, Józef Myszor, Wincenty Machalica, Paweł Pyrtek, Bogumił Pryszcz, Paweł Czembor, Jan Pryszcz, Jan Plichta, Jozef Figołuszka, Franciszek Jaromin, Marta Pryszcz, Paulina Szpek, Zofia Szpek, Anna Brańczyk, Katarzyna Figołuszka, Julia Ryguła, Maria Stobik, Marianna Kowalska i Waleria Pyrtek. Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej chór zaprzestał swojej działalności, zabezpieczając jednak dokumentację i nuty wierząc, że przetrwa najazd hitlerowski. W roku 1945 z niewoli wrócił dyrygent naszego chóru Jarczok, a przedwojenny prezes Kocurek zwołał zebranie, na które przybyło 70 osób z których 38 wyraziło chęć uczestniczenia w lekcjach śpiewu. W roku 1947 Jarczok przeniesiony zostaje do Pszczyny, chór pozostaje bez dyrygenta. W roku 1948 dyrygentem został Konrad Pyrtek W roku 1956 do pracy w miejscowej szkole jako nauczyciel śpiewu skierowany zostaje Józef Gruszka. Na prośbę chórzystów 27 stycznia 1957 obejmuje on funkcję dyrygenta. Ożywia się działalność Harmonii. W roku 1961 Józef Gruszka przeniesiony zostaje do Ćwiklic, gdzie obejmuje stanowisko Dyrektora Szkoły. Praca Chóru zaczyna kuleć i jesienią 1961 roku postanowiono po raz kolejny zawiesić działalność aż do 27 sierpnia 1966 r., kiedy to zwołano zebranie Towarzystwa i wybrano nowy zarząd. W listopadzie 1966 dyrygent Józef Polczyk przystąpił do pracy z chórzystami. W roku 1968 odbył się w Kobiórze Zjazd Okręgu Pszczyńskiego. W występach na tym zjeździe Harmonia zajęła II miejsce. Od roku 1966 nieprzerwanie do dziś członkowie chóru Harmonia śpiewają i ubogacają swoim śpiewem różne uroczystości. Pracami chóru w tym okresie zajmowali się: od 1969 do roku 1999 Zygfryd Jaromin jako Prezes, zaś od 1999 roku do 2010 Eryk Kłos, od 2010 Małgorzata Piotrowiak. Dyrygentami byli od 1966 roku Józef Polczyk, od 1992 do 1998 Józef Gruszka, od 1998 do 2005 Albert Orędorz, od września 2005 do 2008 Karol Feliks, zaś od 2008 do 2010 Agnieszka Pluta,od listopada 2010 funkcję tę piastuje Daniel Mruczek. W okresie minionych kilkunastu lat, a w szczególności w okresie minionego dziesięciolecia chór uczestniczył w wielu wydarzeniach kulturalnych. W ostatnim 10-leciu chór nasz dwukrotnie występował na Węgrzech. W 2006 roku zdobył wyróżnienie na festiwalu pieśni eucharystycznej O SALUTARIS HOSTILA w Katowicach. Śpiewacy Harmonii koncertowali również w sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach i w Licheniu. Cześć Pieśni !!!

SONY DSC