Kolynda – raz jeszcze

W piątek 10 lutego o 18.00 w Gminnym Domu Kultury po raz kolejny zostanie wystawiona sztuka teatralna „Kolynda” przygotowana przez Kobiórski Teatr Kulturalny. Spektakl powstał na kanwie jednoaktówki Grzegorza Sztolera w adaptacji Romulada Kłakusa i Alojza Brańczyka. Reżyserem spektaklu jest...