„Kobiórskie wakacje 2021” – zapisy na zajęcia

Gminny Dom Kultury w Kobiórze, w okresie od 28 czerwca do 23 lipca 2021 r. planuje zorganizować zajęcia dla dzieci pod nazwą „Kobiórskie wakacje 2021”. Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną Covid-19 i związane z nią obostrzenia, będziemy zbierali grupę do 20 osób. Chcemy zaproponować dzieciom  – wyłącznie z terenu Kobióra – w wieku od 7 do 15 lat tygodniowe bloki zajęć, podczas których będą: dwa wyjazdy, dwa dni warsztatów oraz jedna wycieczka rowerowa. Zapisu dokonujemy na minimum jeden tydzień zajęć i na maksimum dwa tygodnie. Nie ma możliwości skorzystania z pojedynczych zajęć lub wyjazdu. Zbiórki na wszystkie wyjazdy i zajęcia odbywać się będą w GDK. Na wycieczkach organizator zapewnia posiłek.

REGULAMIN

regulamin_wakacje_2021

KARTA ZGŁOSZENIA

karta_zgloszenia_dziecka_2021

PLAN ZAJĘĆ_2021

 

You may also like...