Kobiórskie wakacje 2023

Gminny Dom Kultury w Kobiórze, w okresie od 26 czerwca do 21 lipca 2023 r. organizuje zajęcia pod nazwą „Kobiórskie wakacje 2023”. Przygotowaliśmy ciekawą ofertę zajęć, podzielonych na tygodniowe bloki, przeznaczonych do dzieci z terenu Kobióra w wieku szkolnym (klasy I-VIII szkoły podstawowej). Tygodniowy blok obejmuje: trzy wyjazdy oraz dwa dni stacjonarne. Grupa będzie liczyła do 30 osób. Dzieci będą uczestniczyć w warsztatach: żonglerskich, perkusyjnych, filmowych oraz zajęciach strażackich, organizowanych we współpracy z kobiórską OSP. Jeden dzień został przeznaczony na zajęcia sportowo-rekreacyjne. W ramach wyjazdów zamierzamy odwiedzić: Kędzierzyn-Koźle, Opole, Racibórz, Istebnę, Jaworzno, Ustroń, Wisłę, kino, basen i JumpWorld Park Trampolin w Katowicach oraz wioskę indiańską. Zbiórki na wszystkie wyjazdy oraz zajęcia czwartkowe odbywać się będą w GDK. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone na terenie boisk szkolnych lub w razie niepogody w hali sportowej – zbiórka w szkole. Ze względu na niewielką ilość miejsc, zapisu dokonujemy tylko na jeden tydzień zajęć. Można wybrać dodatkowy tydzień, w którym dziecko chce wziąć udział. Jednakże dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc spośród puli dodatkowych zgłoszeń zostanie przeprowadzone losowanie, aż do zapełnienia wszystkich miejsc. Na wycieczkach organizator zapewnia posiłek. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dodatkową atrakcją organizowanych przedsięwzięć będą gry i zabawy profilaktyczne (realizowane w formie namiotu profilaktycznego), w których oprócz dzieci wezmą udział rodzice. Zapraszamy wszystkich na boisko GOS w dniu 6 lipca tj. czwartek w godzinach 15 – 19.

You may also like...