Kobiórskie ferie 2020

W okresie ferii zimowych, Gminny Dom Kultury będzie zrealizował zajęcia pt. „Kobiórskie ferie 2020”, które będą trwały przez 10 dni. Opiekunowie dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji udziału dziecka w całym tygodniu zajęć. Nie ma możliwości skorzystania z pojedynczych zajęć lub wyjazdu. W każdym tygodniu ferii będą dwa wyjazdy oraz trzy dni zajęć stacjonarnych. Zbiórki na wszystkie wyjazdy i zajęcia odbywać się będą w GDK. Codziennie dziecko otrzymuje drożdżówkę i soczek, na wycieczkach całodniowych zapewniony jest gorący posiłek. Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy ponoszą tylko koszty biletów wstępu i wyżywienia (I tydzień 77 zł, II tydzień 79 zł). Zajęcia adresowane są dla dzieci szkolnych z terenu Kobióra w wieku 7 – 15 lat. Zapisy na zajęcia oraz wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie GDK od wtorku 7 stycznia w godzinach od 8.15 do 16.00. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu. Szczegółowy plan zajęć wraz z czasem ich trwania umieszczony jest na karcie zapisu dziecka.

KARTA ZAPISU NA ZAJĘCIA

karta_zgloszenia_dziecka

REGULAMIN ZAJĘĆ

regulamin_ferie_2020

You may also like...